Kliendipoolsed veebirakendused logo

Konspekt tervikuna

odt, pdf, html, txt, txt

Õpijuhis

Peatükkide kaupa

Algus odt, pdf, html, txt, txt
Joonis odt, pdf, html, txt, txt
Hiir odt, pdf, html, txt, txt
Liikumine odt, pdf, html, txt, txt
Kukkumine odt, pdf, html, txt, txt
Andmed ja otsing odt, pdf, html, txt, txt
Pallide mäng odt, pdf, html, txt, txt


Tutvustus

Veebilehestikke on loodud 1990ndatest alates. Peale andmete näitamise/vaatamise on veebis ka üsna algusest peale nendega midagi ka teha saanud.
Siinses õppematerjalis püüamegi veebilehti elama panna, võimaldades kasutajal nende taga toimetada.
Keskendume kliendi arvutis töötavatele Javaskripti lahendustele, mida saab kohe looma hakata - pole vaja käivitusõigust serveris ega ligipääsu andmebaasile kui keerukamaid ja riskiohtlikumaid võimalusi. Küllalt palju kasulikku ja rõõmsat saab ka kasutaja arvutis tööle panna.
Materjali koostamisel on püütud silmas pidada kaheksanda klassi taseme teadmisi ja oskusi. Kuid kasulikku võiks siit leida ka nii nooremad kui vanemad.
Materjal koostatud Tiigrihüppe veetava ProgeTiigri programmi raames.

Kontakt

Materjali koostas TLÜ Informaatika Instituudi õppejõud Jaagup Kippar (jaagup@tlu.ee, 56 221 789).

Ülesanded ja koodinäited

Algus

Veebilehe loomine
Lihtne tervitus, Tervitav leht
Kasutajat tervitav leht
Sisestuskast, Nupp ja tekstiväli,
Tervitus nupuvajutusel, Sisestatud eesnime tervitamine
Arvutamine lehel
Tollide teisendamine sentimeetriteks

Joonis

Ristkülik ekraanil
Lihtne ruut
Mõõtude järgi ristkülik
Kasutaja määratud suurusega ristkülik
Joonte tõmbamine
Joon
Joonistamine
Joone värv ja paksus, Ringid

Hiir

Hiire koordinaadid
Hiire y-koordinaat
Ruut hiire kohale
Ristkülik hiire kohale
Juhuarv
Juhuarv, Juhuslik täisarv, Ruut juhuslikule kohale
Hiire järgi joonistatud kujund
Ristkülik hiire järgi
Liigutamine
Asukoha meelespidamine ning sammu kaupa liikumine
Joonistamine
Hiire asukohad liikumisel, Touch-andmed mobiilile, Ekraanisuurune joonistusala, Joonistamine tavaarvutil ning mobiiliekraanil

Liikumine

Liikuv ruut
Korduvalt käivituv käsk
Liikumise suuna määramine
näide
Seiskumine vasakus servas
näide
Joonistusalas püsimise kontroll
näide
Kujundi kutsumine hiirega
näide
Liikumiskiiruse määramine hiirega
näide

Kukkumine

Ühtlane kukkumine
Ring ekraanil, Ühtlane kukkumine
Kiirenev kukkumine
näide
Kukkumiskoha määramine hiirega
näide
Peatumine servas
näide
Palli loopimine
näide
Täpsusviskamine
Hiirt jälitav pall

Andmed ja otsing

Massiiv
Lihtne näide, Elementide arv massiivis
Järjekorranumbri järgi otsimine
Lihtne näide, Juhusliku järjekorranumbriga element
Kordus
näide
Tsükkel ja massiiv
Lihtne näide,HTML-reavahetus massiivi andmete väljastamisel, Massiivi andmed veebilehel loetellu
Teksti otsimine
Lihtne näide, Teade puuduva teksti kohta, Otsingu tulemuste loetelu, Otsing tähesuurust arvestamata
Otsing kirjetest
näide
Pikkuste joonis, Asukohad parklas

Pallide mäng

Liikuvad pallid
näide
Servast põrkavad pallid
näide
Raskuskiirendus ja põrkamine
näide
Hiirega palli tabamine
näide
Liikumine ja hiirevajutus
näide
Aeg
Kellaaeg, Ajavahemik
Liikumine, hiir ja aeg
näide
Tulemused
Tulemuste loetelu, Loetellu lisamine
Tulemuste järjestamine
Tulemuste järjestamine
Valmis mäng
näide
Palliga pallide tabamine, Pallivise üle seina