Koostatud loengumaterjalid

 

Põhikursus

Graafika ja muusika

Java tutvustusnäited.
Andmetüübid, massiivid.
htm, pdf, doc, rtf, txt, txt
Klass, isend, liides, pärimine.
Erindid ja nende töötlemine.
htm, pdf, doc, rtf, txt, txt
Vood, failid, võrk. htm, pdf, doc, rtf, txt, txt
Andmed. Javadoc. htm, pdf, doc, rtf, txt, txt
Installeerimine.
htm, pdf, doc
Graafiku koostamine htm, pdf, doc, txt, txt
Graafikakomponendid htm, pdf, doc, txt, txt
Graafilise liidesega võrgurakendused htm, pdf, doc, txt, txt
Juhitav animatsioon htm, pdf, doc, txt, txt
Graphics2D, Swing htm, pdf, doc, txt, txt
Java 3D htm, pdf, doc, txt, txt
Rekursiivne joonistamine htm, pdf, doc, txt, txt
Maatriksarvutused htm, pdf, doc, txt, txt
Pildioperatsioonid htm, pdf, doc, txt, txt
Heliklipid, MIDI htm, pdf, doc, txt, txt
Digitaalheli htm, pdf, doc, txt, txt

Rakenduste programmeerimine

Tervikud

Andmebaasiga ühendumine. Servlet, JSP. pdf, htm, doc, txt, txt
JDBC, andmebaasirakenduse koostamine. pdf, htm, doc, txt, txt
J2ME, mobiilirakendused. pdf, htm, doc, txt, txt
XML, XSL, SAX, DOM pdf, htm, doc, txt, txt
Signeerimine, krüpteerimine, õigused pdf, htm, doc, txt, txt
Hajusrakendused. RMI, EJB pdf, htm, doc, txt, txt
Andmehaldus. Bitid, nimistu, puu. pdf, htm, doc, txt, txt
Erindid, koodi uuring, kloonimine. pdf, htm, doc, txt, txt
Tarkvara hindamine, testimine. pdf, htm, doc, txt, txt
Java põhikursus htm, pdf, doc, txt, txt
Graafika ja muusika programmeerimine htm, pdf, doc, txt, txt
Rakenduste programmeerimine sxw, pdf, doc, htm, txt, txt
Programmeerimisülesannete kogu rtf, htm, txt
Konspektide õpetajaraamat - magistritöö doc, rtf, htm, txt
Javaskript rtf, htm, txt
Veebirakenduste loomine PHP ja MySQLi abil odt, pdf, koodinäited
XML rakendused odt, pdf
Kliendipoolsed veebirakendused odt, pdf, html, txt, txt
Serveripoolsed veebirakendused odt, pdf, html, txt, txt, pikk, pdf
Veebirakenduste jätkukursus odt, pdf, html, txt, txt
Digihumanitaaria tehnoloogiad odt, pdf, html, txt, txt, gdocs
Kvantitatiivne digihumanitaaria gdocs, pdf, html, txt, txt, odt
Kvalitatiivne digihumanitaaria gdocs, pdf, html, txt, txt, odt

Veebirakendused, PHP ja MySQL

.NET Veebistuudium

Tutvustus, failidepõhine veebilehestik odt, pdf, txt, txt, htm
Ühe andmetabeliga veebirakendus odt, pdf, txt, txt, htm
Mitme andmetabeliga veebirakendus odt, pdf, txt, txt, htm
Klassid, mallid, meldimine, üleslaadimine odt, pdf, txt, txt, htm
Lisad - lahendused ja täiendused odt, pdf, txt, txt, htm
C# algus, süntaks, objektid docx, txt
LINQ andmehaldusodt, txt
SQL, päringud, tabelite sidumine, päästikprotsessid docx
ASP.NET veebilehe loomine, andmebaasiga siduminedocx
Silverlighti programmeerimine docx

Kliendipoolsed veebirakendused

Serveripoolsed veebirakendused

Algus odt, pdf, html, txt, txt
Joonis odt, pdf, html, txt, txt
Hiir odt, pdf, html, txt, txt
Liikumine odt, pdf, html, txt, txt
Kukkumine odt, pdf, html, txt, txt
Andmed ja otsing odt, pdf, html, txt, txt
Pallide mäng odt, pdf, html, txt, txt
Algus odt, pdf, html, txt, txt
Mobiilimalli järgi veebilehestik odt, pdf, html, txt, txt
Andmebaasitabeli veebiväljund odt, pdf, html, txt, txt
Andmete muutmine, laulude lehestik odt, pdf, html, txt, txt
Jalgrattaeksami vastu võtmise veebilehestik odt, pdf, html, txt, txt

Veebirakenduste jätkukursus

Javaskript (vana)

Meeldetuletus, objektid odt, pdf, html, txt, txt
Objektide prototüübid odt, pdf, html, txt, txt
Ringjoone arvutused odt, pdf, html, txt, txt
3D odt, pdf, html, txt, txt
Andmehaldus odt, pdf, html, txt, txt
Lisad odt, pdf, html, txt, txt
Javaskripti sissejuhatus. Skripti sisselugemine.
Tsükkel, valik, muutujad.
rtf, htm, txt
Pildid, animatsioon.
Hiirele reageerimine. Muusika
rtf, htm, txt
Sisseehitatud objektid ja funktsioonid.
Teksti teisendamine arvuks. Massiiv.
Andmete valikuline esitamine. Ajaarvutused.
rtf, htm, txt
Regulaaravaldised: sobivustest, asendamine.
Omaloodud objektid. Pärimine.
rtf, htm, txt
Kihid: liigutamine, menüü loomine.
Küpsised. Stiililehed. Andmed aadressireal.
rtf, htm, txt

Killukesed

PHP jätkumaterjale. doc
PHP tutvustus. rtf, txt
Zope andmebaasirakendus doc, htm
SVN versioonihaldus. txt
.NET veebistuudium doc
Materjalide valmimist toetas Tiigriülikool.